Holte Fjernvarme

Velkommen til Holte Fjernvarme

Holte Fjernvarme a.m.b.a. er varmeleverandør til Rudersdal-området nord for København. Vi leverer varme via import af kraftvarme og affaldsvarme, samt fra vores egne centraler.

Se mere om Holte Fjernvarme i vores nye, flotte jubilæumsbrochure - klik på linket her.

Holte Fjernvarme holder generalforsamling onsdag d. 28. september 2016 kl. 19.00 i beboerhuset på Nærumvænge Torv. Alle andelshavere er velkomne - efter det officielle program vil der blive serveret en let anretning.

Sidste chance for tilslutning i år

Holte Fjernvarme tilbyder tilslutning til alle ejendomme, der ligger i et fjernvarmeområde iflg. kommunens varmeplan.

Pga. asfaltarbejde udfører vi kun tilslutninger i perioden 15. marts - 15. oktober hvert år. Derfor skal vi have din/jeres ansøgning om tilslutning senest d. 12. september, hvis du/I ønsker at blive tilsluttet inden vinteren 2016/2017.

Naturligvis modtager og behandler vi ansøgninger hele året. Ansøgninger modtaget efter d. 12. september 2016 bliver tilsluttet i foråret 2017.

Vejarbejde ifm. renovering

Holte Fjernvarme renoverer pt. hovedledningen i Hanne Nielsensvej og Østre Paradisvej. Dette gør vi for at forbedre forsyningssikkerheden til Holte by, samt for at minimere varmetabet i ledningen.

  • Status Hanne Nielsensvej: Ledningen er skiftet, og der er lagt et midlertidigt asfaltlag. Endelig asfalt vil blive lagt i maj 2017.
  • Status Østre Paradisvej: Vejen blev spærret sidst i uge 25, og opgravningsarbejdet er påbegyndt på vestsiden af vejen. Den nye ledning lægges ned i uge 27-35, hvorefter forbrugere på Østre Paradisvej bliver koblet på den nye ledning. Kommunen har henstillet at vi lukker for beboertrafik på vejen, hvilket også berører muligheden for at parkere på egen matrikel - vi beklager den gene dette medfører.

Arbejde med tunge maskiner finder sted i hverdage fra kl. 7.00 - 17.00. Undtagelser vil blive varslet i forvejen.    

Selvom det ikke kan undgås, at renoveringsarbejdet forstyrrer beboerne på vejen, gør vi vores yderste for at holde generne på et minimum.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til renoveringen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 45420002, eller sende en email på til@holte-fjernvarme.dk .

Vi sætter varmeprisen ned!

Efter et år med faldende gaspriser, sætter Holte Fjernvarme prisen ned pr. 1. juni 2016. Prisen falder fra 687,50 kr/MWh til 612,50 kr/MWh - svarende til en besparelse på over 1.300 kr/år for et typisk 1-familieshus. De nye priser kan ses her.

Holte Fjernvarme får størstedelen af sin varme fra gasfyrede varmekilder, og selvom driftsøkonomien pga. stordriftsfordele er bedre end på små private naturgasfyr, er det alligevel en relativt dyr varmekilde sammenlignet med andre fjernvarmeområder. Vi arbejder derfor løbende på at udvikle vores produktionsapparat, så vores andelshavere får glæde af den billigst tilgængelige varme - uanset hvordan den produceres.

F.eks. køber vi al den affalds- og overskudsvarme vi kan komme til. Og vi undersøger også muligheden for at bygge nye, alternative energikilder. Dermed arbejder vi målrettet på også i fremtiden at sænke prisen.


Energirenovering og håndværkerfradrag - hvordan?

Hvordan kommer man i gang med energirenovering af sit hus eller i sin boligforening? Hvem kan få håndværkerfradrag, og hvordan gør man? Hvordan sikrer man sig energibesparelsestilskud fra Holte Fjernvarme?

Få svar på disse spørgsmål og flere til i vores linksamling her - eller skriv til kontoret på til@holte-fjernvarme.dk . 

Der er evt. også inspiration af hente i Magasinet Boligforbedring, udgivet af Rudersdal Kommune - find det her .

Tilskud til energibesparelser

For private:
Du kan nemt og hurtigt beregne og søge tilskud hos os, hvis du skal energirenovere. Vi giver tilskud til efterisolering af vægge, tag og rør, udskiftning af varmtvandsbeholder, konvertering til fjernvarme og mange andre ting. Vi giver tilskuddet uanset om du gør det selv eller får hjælp fra en håndværker. Læs mere her.

For håndværkere:
Ønsker du at formidle tilskud til dine kunder? Vi indgår gerne en aftale med dig om, at du beregner og indberetter tilskuddet på vegne af dine kunder. Det er kunden, der får tilskuddet, men det tager ikke lang tid for dig at formidle det, og det kan være grunden til at du får entreprisen, for det er god kundeservice. Læs mere her.
Klik på linket på billedet ovenfor for at se vores nye, flotte reklamefilm.

Filmen er lavet i anledning af Holte Fjernvarmes 50-års jubilæum i 2016, og fortæller kort om, hvad Holte Fjernvarme er i dag - og hvad vi kan gøre for dig som varmekunde.

Mere info om fjernvarme?

Lette links

Nyheder

Læs seneste nyt fra Holte Fjernvarme

Energirenovering

Guide til, hvordan du kommer i gang med energirenovering

Varmehjælp

Hjælp og fejlfinding

Årsregnskaber

Hent og læs årsregnskabet 2014/2015 og tidligere

Generalforsamlingsreferat

Læs referater fra Holte Fjernvarmes generalforsamling 2015, og tidligere generalforsamlinger.

VarmeNyheder på mail

Tilmeld dig VarmeNyheder på mail

Priser og acontorater

Læs om prisen på varme, samt acontoraterne

Gode råd

Du styrer selv dit varmeforbrug

Følg din varmeregning via Eforsyning

Log dig på og følg dit varmeforbrug

Hvad er kraftvarme?

Sådan produceres kraftvarme

SMS-service

Til- og framelding af vores SMS-service